Valstasjön
Valstasjöns Naturreservat i Hallstahammar. Naturområdet där Valstasjön är en central del erbjuder avkoppling och tystnad trots närheten till Hallstahammars tätort. Valsta­sjön är konstgjord och skapad under tidigt 1800-tal som en del i ett bevattningssystem.