Sörkvarn Hallstahammar
Idag finns bara den stora byggnaden i bakgrunden kvar, men forsen är sig i stort sett den samma.