Simstadion
Simstadion låg och ligger fortfarande i Strömsholms Kanal på väg upp mot Trångfors Smedja.
Trångfors
Trångfors
Skanssjön och Hallstahus
Vy över Skanssjön med Hallstahus i bakgrunden
Helgonmossen
Stigen går uppe på en gammal fördämmning längs Helgonmossdammen.