Gamla fotografier
Gamla fotografier
Inskannade fotografier, främst från Hallstahammar med omnejd.