Stora Gatan, Västerås
Stora Gatan i Västerås sedd från Oxbacken.