Stora Gatan, Västerås
Stora Gatan i Västerås sedd från Oxbacken.
Knektbacken i Hallstahammar.
Knektbacken var vid denna tid Hallstahammars centrum.