Daghem och bibliotek
Hallstahammars första daghem som byggdes av Bulten AB för sina anställda. Daghemmet använda än idag och heter ”Daghemmet Humlan”.
Sörkvarn Hallstahammar
Idag finns bara den stora byggnaden i bakgrunden kvar, men forsen är sig i stort sett den samma.