Gamla Torget


Gamla Torget

Kring sekelskiftet 1900 låg Hallstahammars ursprungliga torg vid gamla Bultbron. Huset (Gula Villan) till vänster är idag härbärge för hemlösa, men då var det post- och telegrafstation.
Läs mer här.