Flygfoto över Hallstahammar (Tomteboområdet)


Flygfoto över Hallstahammar (Tomteboområdet)

Några orienteringspunkter.
Nygatan som löper längs vänstra sidan i bilden korsar järnvägen. Det stora vita huset närmast oss är rivet. Högre upp längs Nygatan ser vi just där IdéBild huserar idag.
Uppe till vänster ser vi Trollebo idrottsplats.