Orädd hare


Orädd hare

På Stora Karlsö finns inga andra däggdjur än harar och får.