Möte med Älgkviga


Möte med Älgkviga

Möte med älgkviga, vi var båda mycket nyfikna på varandra. Ingen av oss hade någon brådska, det tog säkert 10 minuter innan hon vände och gick in i skogen igen.