Nordens Ark


Nordens Ark är en ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Där bedrivs naturvård, uppfödning, forskning och utbildning samt arbete med att sprida kunskap om biologisk mångfald. Nordens Ark är en djurpark som är öppet året runt.

Dessa bilder har jag fotograferat i parken vid ett flertal tillfällen, merparten från en fotokurs hållen av fotografen Tom Svensson,