Helgonmossen
Stigen går uppe på en gammal fördämmning längs Helgonmossdammen.